Xử lý khiếu nại

1. Ghi nhận ý kiến khiếu nại
– Nếu có một khách hàng gặp một vấn đề nào đó thì có nghĩa là những khách hàng khác cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự. Chúng tôi luôn sẵn sàng ghi nhận sự đóng góp và phản hồi của khách hàng để nâng cao chất lượng của sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

2. Đưa ra giải pháp cụ thể để khắc phục khiếu nại của khách hàng
– Khi tiếp nhận thông tin khứu nại của khách hàng nhân viên của chúng tôi sẽ xét sản phẩm và đưa ra giải pháp xử lý vấn đề ngay cho khách hàng.