Các chi nhánh của Taco

STT Chi nhánh
1 VP: Trụ Sở Miền Bắc
Số 29 Hàn Thuyên, Vị Hoàng, TP Nam Định, Tỉnh Nam Định
Kho Bắc Bộ: Khu Phố Hiến, Ba Hàng, Hưng Yên
2 Chi Nhánh Miền Trung, Tây Nguyên
Số 167, Phù Đổng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
3 Chi Nhánh Miền Nam
Lô 16, Đường C, Khu Công Nghiệp Tân Tạo, Q Bình Tân, TP Hồ Chí Minh